Ubuntu, i am because we are. Jambo is de brug tussen 2 werelden

We vieren dat we elkaar nodig hebben.

Elk mens, elk volk heeft haar eigenaardigheden, unieke visie en bijzondere gewoontes. Hoe tof is het, dat wij in een tijd leven waarin we dit kunnen delen. Het zijn juist de verschillen die ons uitnodigen om van elkaar te leren en met elkaar te leven.

 

Voor bedrijven en organisaties is Ubuntu geweldig waardevol. Commitment met de groep is het resultaat.

Afrikaanse cultuur

 • Identiteit in relatie tot de omgeving
 • Interafhankelijkheid
 • Cyclisch verloop van veranderingen
 • Sturing op waarden en en betekenissen
 • Gelijkwaardigheid
 • Dienend leiderschap
 • Sociale verantwoordelijkheid

 

 

Westerse cultuur

 • Individu staat op zichzelf
 • Onafhankelijkheid
 • Lineair verloop van veranderingen
 • Sturing op doelen en resultaten
 • Onderscheidend zijn
 • Hiërarchisch leiderschap
 • Verantwoordelijkheid voor zichzelf

Desmond Tutu

Nelson Mandela